BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Месечни отчети 2016

Януари - отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2016

Януари - отчет за средства от ЕС, администрирани от НФ към МФ към 31.01.2016

Януари - отчет за средства от ЕС, администрирани от РА към ДФЗ към 31.01.2016

Февруари - отчет за касово изпълнение на бюджета към 29.02.2016

Февруари - отчет за средства от ЕС, администрирани от НФ към МФ към 29.02.2016

Февруари - отчет за средства от ЕС, администрирани от РА към ДФЗ към 29.02.2016

Март - отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2016

Март - отчет за средства от ЕС, администрирани от НФ към МФ към 31.03.2016

Март - отчет за средства от ЕС, администрирани от РА към ДФЗ към 31.03.2016

Април - отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2016

Април - отчет за средства от ЕС, администрирани от НФ към МФ към 30.04.2016

Април - отчет за средства от ЕС, администрирани от РА към ДФЗ към 30.04.2016

Май - отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2016

Май - отчет за средства от ЕС, администрирани от НФ към МФ към 31.05.2016

Май - отчет за средства от ЕС, администрирани от РА към ДФЗ към 31.05.2016

Юни - отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2016

Юни - отчет за средства от ЕС, администрирани от НФ към МФ към 30.06.2016

Юни - отчет за средства от ЕС, администрирани от РА към ДФЗ към 30.06.2016

Юли - отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2016 

Юли - отчет за средства от ЕС, администрирани от НФ към МФ към 31.07.2016

Юли - отчет за средства от ЕС, администрирани от РА към ДФЗ към 31.07.2016

Август - отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2016 

Август - отчет за средства от ЕС, администрирани от НФ към МФ към 31.08.2016

Август - отчет за средства от ЕС, администрирани от РА към ДФЗ към 31.08.2016

Септември - отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2016 

Септември - отчет за средства от ЕС, администрирани от НФ към МФ към 30.09.2016

Септември - отчет за средства от ЕС, администрирани от РА към ДФЗ към 30.09.2016

Октомври - отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2016

Октомври - отчет за средства от ЕС, администрирани от НФ към МФ към 31.10.2016

Октомври - отчет за средства от ЕС, администрирани от РА към ДФЗ към 31.10.2016

Октомври - отчет за други средства от ЕС към 31.10.2016

Ноември - отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2016

Ноември - отчет за средства от ЕС, администрирани от НФ към МФ към 30.11.2016

Ноември - отчет за средства от ЕС, администрирани от РА към ДФЗ към 30.11.2016

Ноември - отчет за други средства от ЕС към 30.11.2016

Декември - отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016

Декември - отчет за средства от ЕС, администрирани от НФ към МФ към 31.12.2016

Декември - отчет за средства от ЕС, администрирани от РА към ДФЗ към 31.12.2016

Декември - отчет за други средства от ЕС към 31.12.2016

mig-chipran

June 2020
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4