BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Заместник кметове

 

Стайко Иванов Генов 

Стайко Генов

Стайко Иванов Генов е роден на 24 септември 1957г. Завършва средното си образование в СОУ „П.К. Яворов” – гр. Чирпан. Висше образование придобива в СА „Д.А.Ценов”, гр. Свищов, специалност „Икономика на промишлеността” степен „магистър”. По-късно в гр. София в Академия за обществени науки и стопанско управление завършва и специалността „Управление на икономиката”. През 1995г. Стайко Генов получава диплом за завършено висше образование по „Банково дело” от Икономически университет, гр. Варна. Професионалният път на г-н Генов започва като главен счетоводител през 1990г. в ЕООД „Вичо Павлов”, гр. Чирпан, където по-късно става и зам.директор. В периода 1992-1996г. заема длъжностите главен данъчен инспектор и зам.началник в Данъчна служба, гр. Чирпан. До 2009г. е главен счетоводител и изпълнителен директор в ООД „Вълеви”, гр. Чирпан. Две години до 2011г. изпълнява длъжността зам.кмет на община Братя Даскалови. От 09.11.2011г. е назначен за зам. кмет на Община Чирпан.

 

 

 

Блага Михайлова Димитрова 

B. Dimitrova1

 Блага Михайлова Димитрова е родена през 1956г. Завършва ЕСПУ "Д-р П. Берон" в Тополовград. Висше образование със специалност "История" придобива във ВТУ "Кирил и Методий" гр. Велико Търново. Разпределена е в ОУ с. Найденово. През 1982г. е назначена за главен специалист към Окръжен съвет за народна просвета Стара Загора. След 1985г. работи в СПТУ "Георги Минчев" в гр. Чирпан, а от 1998-2017г. в СОУ "П.К. Яворов като главен учител по история - гимназиална степен. От 01.07.2017г. е назначена за зам. кмет на Община Чирпан.

 

 

 

 

 

 

 

mig-chipran

October 2019
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2