BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Покана за обсъждане на отчета на бюджета за 2018 г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет  – Чирпан  отправя покана за участие в публично обсъждане  на отчета за изпълнение на бюджета на Община Чирпан за 2018 г. Обсъждането ще се проведе на 17.09.2019 г., от 09:30  часа, в заседателната зала на Общински съветЧирпан.  Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден в сградата на община Чирпан, пл. „Съединение“ № 1, стая № 22.

mig-chipran

September 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5