BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Банкова сметка

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЧИРПАН

БАНКОВ КОД - CECBBGSF

БАНКОВА СМЕТКА BG71CECB97908447266700

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

44 14 00

ГОДИШЕН ПАТЕНТЕН ДАНЪК И ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

44 21 00

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

44 22 00

ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА

44 23 00

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

44 24 00

ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

44 25 00

ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН

44 28 00

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

44 34 00

ДРУГИ ДАНЪЦИ

44 65 00

ГЛОБИ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НАЧЕТИ

44 80 07

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

44 80 13

ТАКСИ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ

44 80 90

ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ

mig-chipran

Вход

October 2020
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31