BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

Необходими документи:
1.Молба па образец
2.Документ за собственост
3.Удостоверение за наследници /ако имота е придобит по наследство/
4.Скица на имота
5.Удостоверение за характеристика на земята от Поземлена комисия /за земеделските земи/
6.Удостоверение за тип месторастене от Държавно лесничейство /за горите/
7.При незавършено строителство към молбата се прилагат:

  • декларация по чл.14 от ЗМДТ
  • Констативен протокол от отдел „ТСУ”, удостоверяващ степента на завършеност на строежа

8.Удостоверение от Нотариус или копие от завещание /при завещание/
Предприятията подават и декларация по чл.14 от ЗМДТ.
9.Квитанция за платена такса.

Отговорно лице за изпълнение на услугата: главен (старши) инспектор МДТ

Срок на изпълнение Цена на услугата
   
5 дни 7 лв
24 часа 15 лв


 
 

mig-chipran

Вход

October 2020
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31