BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Издаване на виза за проектиране за изготвяне на инвестиционен проект

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост /копие/.
3. Скица-извадка от действащ ЗРП /ПРЗ/. Скица - предложение с техническо задание.
4. Разрешение за ползване, удостоверение за въвеждане в експлоатация или протокол обр.16 при преустройство на съществуващи сгради на всички обекти в парцела.
5. Документ за платена такса.
Отговорно лице за изпълнение на услугата: Главен архитект.
Срок за изпълнение на услугата: едномесечен от постъпване на заявлението.
Такса: 20 лв.

mig-chipran

April 2020
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2