BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Издаване на разрешения за строеж на сгради, съоръжения, инсталации и линейни обекти

Необходими документи:
1. Заявление по образец 2112
2. Заявление по образец 2.
3. Заявление по образец 3
4. Заявление по образец 4.
5. Заявление по образец 5.
6. Заявление по образец 6.
7. Документ за собственост /копие/
9. Договор в нотариална форма с останалите собственици при съсобственост, при необходимост и писмено съгласие с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост.
9. Скица с виза за проектиране.
10. Одобрен/съгласуван/ проект по всички части .
11. Документ за платена такса.
Отговорно лице за изпълнение на услугата: Главен архитект.
Срок за изпълнение на услугата: 7 дневен срок от одобряването на инвестиционния проект , съответно след постъпване на писменото заявление.
Забележка: Съгласно чл.148 ал.7 разрешение за нов строеж в недвижим имот , в който съществува незаконен строеж, не се издава на лицето извършило незаконно строителство, докато същият не бъде премахнат или узаконен.

Такса: 30,00 лв.

  • За презаверяване на разрешение за строеж в случаите по чл.153 ал.2,3 и 4 от ЗУТ се заплаща 50% от таксата за издаване на ново рарешение.
  • Вписване на забележка към издадено строително разрешение- 30 лв.

mig-chipran

May 2020
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6