BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Освидетелстване за премахване на строежи, застрашени от самосрутване, негодни за по-нататъшно изполване

Освидетелстване за премахване на строежи, застрашени от самосрутване, негодни за по-нататъшно изполване или вредни в санитарно-хигиенно отношение

Необходими документи:
1. Заявление свободен текст.
2. Документ за собственост.
3. Удостоверение за наследници/при необходимост/.
Отговорно лице за изпълнение на услугата: Кмета на общината, Главния архитект, Главни специалисти ”Архитектурно-строителен контрол”.
Срок за изпълнение на услугата –издаване на заповед на Кмета на общината за премахване или заздравявяне –след решение на комисията, установяваща състоянието на строежа.
Забележка: Застрашените от самосрутване строежи, за които се издава заповед за премахване или заздравяване, се премахват или поправят за сметка на собствениците им в определения със заповедта срок.
Отговорно лице за изпълнение на услугата: Кмета на общината и комисия, назначена със заповед.
Такса: 50 лв.

mig-chipran

March 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4