BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Проверка на фундаментите за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и прилагането на ПУП

Проверка на фундаментите за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и прилагането на ПУП по отношение на застрояването съгласно чл. 159, ал.3 от ЗУТ.

Необходими документи:
1. Заявление по образец.
2. Разрешение за строеж.
3. Одобрен проект.
4. Заповедна книга на строежа.
5. Протокол за откриване на строителна площадка.
6. Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа.
7. Документ за платена такса.
Отговорно лице за изпълнение на услугата: Главни специалисти ”Архитектурно-строителен контрол”.
Срок за изпълнение на услугата: 3 дни
Такса: 20 лв.

mig-chipran

March 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4