Новини

Община Чирпан ще кандидатства с проектни предложения за предоставяне на… Сряда, 27 Октомври 2021

Община Чирпан ще кандидатства с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на МИГ Чирпан

1. „Закупуване на нови транспортни средства за нуждите на „Домашен социален патронаж” гр. Чирпан”. 2. „Обновяване и проектни мероприятия в парк до ОУ „Асен Втори” гр.Чирпан”. 3. „Обновяване и проектни…

Ден на Чирпан 6 септември 2021 Сряда, 1 Септември 2021

Ден на Чирпан 6 септември 2021

Понеделник, 7 Юни 2021

Община Чирпан официално стартира кампания за разделно събиране на битови отпадъци

Целта на кампанията е да провокира отговорно отношение и конкретни действия за опазване на околната среда. Акцента е в разумното използване и пестене на природни ресурси чрез разделно събиране на…

Понеделник, 7 Юни 2021

Кампания за разделно събиране на битови отпадъци

⮚     Повечето отпадъци са ценен ресурс, който може да бъде преработен, възобновен или използван повторно. ⮚     Вашите отпадъци са Ваша лична отговорност. Спазвайте указанията за разделно събиране на всички останали…

Петък, 14 Май 2021

Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

Петък, 5 Март 2021

Община Чирпан проведе заключителна пресконференция „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, по Договор за БФП № BG16M1OP002-1.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма

ePay.bg Easy Pay

Бюлетин

Абонирайте се и получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от община Чирпан

Следвайте ни в социалните мрежи:

Обяви и съобщения

29.11
2022

МКБППМН при Община Чирпан набира кандидати за обществени възпитатели

Обявлението може да видите  

25.11
2022

Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 4 с. Димитриево от 25.11.2022

25.11
2022

Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 16 с. Могилово от 25.11.2022

25.11
2022

Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 3 с. Могилово от 25.11.2022

23.11
2022

Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 83 с. Рупките от 23.11.2022

23.11
2022

Заповед № РД 09-870/22.11.2022

Заповедта може да видите

Още съобщения
Полезна информация
Полезна информация
Забележителности
Забележителности
Календар на събитията
Календар на събитията
Хранене и развлечения
Хранене и развлечения