BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Обявления

Обява до заинтересованите лица и общественост "Пенчев - 2002" ООД

Обява до заинтересованите лица и общественост "Булмалц" ООД

 Съобщение за публично обявяване

Обява за среща за обществено обсъждане Електроенергиен системен оператор ЕАД

Обява до заинтересованите лица и общественост "АВВ - 2003"

Обява до заинтересованите лица и общественост "НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Обява до заинтересованите лица и общественост "Теленор България"

Обява от "Фреш Дейриз"ООД

Обява до заинтересованите лица и общественост Народно читалище "П. К. Яворов 1867"

Обява до заинтересованите лица и общественост за реконструкция на улици в Община Чирпан

Обява до заинтересованите лица и общественост за реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа

Обява до заинтересованите лица и общественост от ЕТ "Михаил Крумов"

Обява до заинтересованите лица и общественост от "Начев Фиш" ЕООД

Съобщение за публично обявяване на издаване на Разрешително за ползване на воден обект Язовир в с. Спасово

Съобщение за публично обявяване на издаване на Разрешително за ползване на воден обект Язовир в с. Държава

Обява до заинтересованите лица и общественост Илия Димов - Агро" ЕООД

Съобщение за публично обявяване за издаване на издаване на разрешително за използване на воден обект

Обява от "Цера Загора" ООД

Обява от "Градище Агро" ООД

Обява от "Градище Агро" ООД

Обява от "Димов грейн комерс" ЕООД

Обява до заинтересованите лица и общественост

Обява до заинтересованите лица и общественост за закриване и реконструкция на общинско депо

Обява до заинтересованите лица и общественост за изграждане на сепарираща и компостираща инсталации на територията на гр. Чирпан

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на воден обект

Обява до заинтересованите лица и общественост от Агенция "Пътна инфраструктура"

Обява до заинтересованите лица и общественост от Теленор

Обява до заинтересованите лица и общественост за изграждане на довеждащ път до ПСОВ

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Обява до заинтересованите лица и общественост от ЗК "Съгласие" с. Зетьово

Обява до заинтересованите лица и общественост от Община Чирпан 

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води

Обява до заинтересованите лица и общественост от "ВК БОРИДА" ЕООД

Обява до заинтересованите лица и общественост от "ВК БОРИДА" ЕООД

Обява до заинтересованите лица и общественост от " БЪДЕЩНОСТ" АД гр. Чирпан

Обява до заинтересованите лица и общественост от " БЪДЕЩНОСТ" АД гр. Чирпан

Обява до заинтересованите лица и общественост от "ВК БОРИДА" ЕООД

Обява до заинтересованите лица и общественост от "Системно интегриране" ЕООД

Обява до заинтересованите лица и общественост от "Системно интегриране" ЕООД

Съобщение за публично обяваване от басейнова дирекция

Обява до заинтересованите лица и общественост от Нацианална кампания "Железопътна инфраструктура"

Обява до заинтересованите лица и общественост от "МЕДПЕТРОЛ" ООД

Обява до заинтересованите лица и общественост от "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

Обявления до заинтересованите лица и общественост от "Сани МЛ" ЕООД

Покана за участие в ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА 2018 г.

Обява до заинтересованите лица и общественост от "БЕКД" ЕООД

Обява до заинтересованите лица и общественост от "КАОЛИН" ЕАД

Обява до заинтересованите лица и общественост от "Сани МЛ"

Обява до заинтересованите лица и общественост от "Община Чирпан"

Обява от "Био Ойлс Колев и Ко" ООД

Обява от от "Цера Загора" ООД

Обява от "Железопътна инфраструктура"

Обява от "Био Ойлс Колев и Ко" ООД

Обява от Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително на ползване на воден обект

Обява до заинтересованите лица и общественост 

Становище на ДП Национална кампания "Железопътна инфрастуктура"

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително на ползване на воден обект

Обява от "Железопътна инфраструктура"

Обява от "Био Ойлс Колев и Ко" ООД

Обява от Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително на ползване на воден обект

Обява до заинтересованите лица и общественост от Община Чирпан

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Обява до заинтересованите лица и общественост от "БТК" ЕАД

Обява до заинтересованите лица и общественост от "ВК БОРИДА" ЕООД

Обява до заинтересованите лица и общественост от "Партнер 1916" ЕООД

Обява до заинтересованите лица и общественост от "Мидалидаре Винеярдс" ЕООД

Обява до заинтересованите лица и общественост от "ВК БОРИДА" ЕООД

Обява до заинтересованите лица и общественост от "Партнер 1916" ЕООД

Обява до заинтересованите лица и общественост от СНЦ Туристическо дружество "СРЕДНОГОРЕЦ"

Обява до заинтересованите лица и общественост от "Мидалидаре Винеярдс" ЕООД

Обява до заинтересованите лица и общественост от " БЪДЕЩНОСТ" АД гр. Чирпан

Обява до заинтересованите лица и общественост от " АРХИТЕКТУРНО СТУДИО АСПЕКТ" ЕООД гр. Чирпан

Обява до заинтересованите лица и общественост от ЗП Дженко Христов Сакев 

Обява до заинтересованите лица и общественост от "Мидалидаре Винеярдс" ЕООД

Обява до заинтересованите лица и общественост от "Градище Агро" ООД

Обява до заинтересованите лица и общественост от "ИРРА А" ЕООД

Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестеционно предложение

Обява до заинтересованите лица и общественост от "Бъдещност" АД

Обява до заинтересованите лица и общественост от ЕТ "Аква - Танко Иванов"

Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестеционно предложение

Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестеционно предложение от "Винарис" ЕООД

Обява до заинтересованите лица и общественост от "БТК" ЕАД

Oбява до заинтересованите лица и общественост от "Проект плюс 15" ООД

Oбява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на воден обект

Oбява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Проект плюс 15"

Обява до заинтересованите лица и общественост от "Интер" ЕООД

Обява до заинтересованите лица и общественост от "Желеви НН" ООД

Решение № C3 - 16 -EO/2020 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

Обява до заинтересованите лица и общественост от "ТЕ-КА ЕКОЛОДЖИ" ООД

Обява до заинтересованите лица и общественост от "РИН-ТИН" ЕООД 

Обява до заинтересованите лица и общественост от "ТЕ-КА ЕКОЛОДЖИ" ЕООД

mig-chipran

Вход

May 2021
S M T W T F S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5