Размер на шрифта: A A A
Назад

Достъп до информацията

Достъп до обществена информация се предоставя след подаване на писмено или устно заявление от граждани или юридически лица. Отговорното звено за приемане и работа по ЗДОИ е дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване на неселението, ОМП”.

Заявленията по Закона за достъп до обществена информация се регистрират от служители на гише „Деловодство” в Центъра за административно обслужване на Община Чирпан с адрес: гр. Чирпан, пл. „Съединение” №1, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа, тел. за контакт: 0416/ 9 9649, ел. поща delovodstvo@chirpan.bg

Заявления могат да се подават и по електронен път на адрес: kmet@chirpan.bg или чрез Платформата за достъп до обществена информация.

Достъпът до обществена информация е безплатен, като се заплащат разходите по предоставяне на информация съгласно Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне нормативи на разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация.

Съгласно разпоредбата на чл. 41ж от Закона за достъп до обществена информация - предоставянето за повторното използване на информация от обществения сектор е безплатно.

Място за преглед/четене на предоставената информация: Прегледът на информация чрез разглеждане на оригинали или копия по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация се извършва в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация Чирпан.

Контрол по изпълнението на ЗДОИ - секретар на община Чирпан.

Наръчник " Как да получим достъп до информация"

Файлове:

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществената информация в Община Чирпан

Заявление за достъп до обществена информация

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Чирпан и форматите в които е достъпна

Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна за сферата на дейност на Община Чирпан

Наредба № H-1 от 07.03.2022 за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществената информация (ДОИ) за 2022 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществената информация (ДОИ) за 2021 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществената информация (ДОИ) за 2020 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществената информация (ДОИ) за 2019 г.

Бюлетин

Абонирайте се и получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от община Чирпан

Следвайте ни в социалните мрежи:
Полезна информация
Полезна информация
Забележителности
Забележителности
Календар на събитията
Календар на събитията
Хранене и развлечения
Хранене и развлечения