Размер на шрифта: A A A
Назад

Община Чирпан ще кандидатства с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на МИГ Чирпан

1. „Закупуване на нови транспортни средства за нуждите на „Домашен социален патронаж” гр. Чирпан”.

2. „Обновяване и проектни мероприятия в парк до ОУ „Асен Втори” гр.Чирпан”.

3. „Обновяване и проектни мероприятия в парк „Христо Смирненски”, град Чирпан”.

4. „Реконструкция на парк за обществено ползване на улица „Васил Левски” в гр. Чирпан”.

5.“Основно обновяване на открити площадки за игра в към ДГ „Слънце“, гр. Чирпан”.

6. „Закрито тренировъчно спортно игрище в терена на училище „Отец Паисий”,с. Зетьово”.

 

Мярка 7.5. “Инвестиции в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение МИГ „Чирпан“.

1. „Закупуване на оборудване и обзавеждане за Исторически музей – Чирпан, с цел представяне и експониране на местното природно, културно и историческо наследство”.

13:22, 27 Октомври 2021

Още новини

Понеделник, 16 Януари 2023

Започна плащането на местните данъци и такси за 2023 г.

Община Чирпан уведомява данъчно задължените лица, че от 11.01.2023г. започна плащането на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци  и данък върху превозните средства. Сроковете за плащане на задълженията са както…

Яворови януарски дни, Чирпан, 2023 г.
Вторник, 10 Януари 2023

Яворови януарски дни, Чирпан, 2023 г.

Министерство на културата Община Чирпан Съюз на българските писатели Сдружение на български писатели Национален литературен музей Къща музей „Пейо К. Яворов“ Фондация „Яворов“   145 години от рождението на Пейо…

Процедура „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД…
Понеделник, 12 Декември 2022

Процедура „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - EТАП I“, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост

Настоящата процедура за предоставяне на БФП е първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за…

Всички новини

Бюлетин

Абонирайте се и получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от община Чирпан

Следвайте ни в социалните мрежи:
Полезна информация
Полезна информация
Забележителности
Забележителности
Календар на събитията
Календар на събитията
Хранене и развлечения
Хранене и развлечения