Размер на шрифта: A A A
Назад

Новини

Сряда, 27 Октомври 2021

Община Чирпан ще кандидатства с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на МИГ Чирпан

1. „Закупуване на нови транспортни средства за нуждите на „Домашен социален патронаж” гр. Чирпан”. 2. „Обновяване и проектни мероприятия в парк до ОУ „Асен Втори” гр.Чирпан”. 3. „Обновяване и проектни…

Ден на Чирпан 6 септември 2021
Сряда, 1 Септември 2021

Ден на Чирпан 6 септември 2021

Понеделник, 7 Юни 2021

Община Чирпан официално стартира кампания за разделно събиране на битови отпадъци

Целта на кампанията е да провокира отговорно отношение и конкретни действия за опазване на околната среда. Акцента е в разумното използване и пестене на природни ресурси чрез разделно събиране на…

Кампания за разделно събиране на битови отпадъци
Понеделник, 7 Юни 2021

Кампания за разделно събиране на битови отпадъци

⮚     Повечето отпадъци са ценен ресурс, който може да бъде преработен, възобновен или използван повторно. ⮚     Вашите отпадъци са Ваша лична отговорност. Спазвайте указанията за разделно събиране на всички останали…

Дарителска кампания за
Петък, 14 Май 2021

Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

Петък, 5 Март 2021

Община Чирпан проведе заключителна пресконференция „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, по Договор за БФП № BG16M1OP002-1.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма

Вторник, 2 Март 2021

Предстояща заключителна пресконференция по проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, по Договор за БФП № BG16M1OP002-1.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Понеделник, 1 Март 2021

Община Чирпан проведе официална церемония по откриване на изграден обект по проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, по Договор за БФП № BG16M1OP002-1.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма

Общинска ученическа конференция
Вторник, 23 Февруари 2021

Общинска ученическа конференция

  

Бюлетин

Абонирайте се и получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от община Чирпан

Следвайте ни в социалните мрежи:
Полезна информация
Полезна информация
Забележителности
Забележителности
Календар на събитията
Календар на събитията
Хранене и развлечения
Хранене и развлечения