Размер на шрифта: A A A
Назад

Новини

Понеделник, 22 Февруари 2021

Официално откриване на изграден обект по проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, по Договор за БФП № BG16M1OP002-1.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

За информация на гражданите - Такса битови отпадъци и средства…
Вторник, 3 Ноември 2020

За информация на гражданите - Такса битови отпадъци и средства за управление на отпадъците

Във връзка с предложението за определяне на размера на такса за битови отпадъци за 2021година и план -сметка за приходите и необходимите разходи на Община Чирпан за дейностите по управление…

Понеделник, 2 Ноември 2020

Необходимост от промяна на категорията на Чирпан като териториално-административна единица

След направения обстоен анализ на 26.10.2020г. кметът Крачолов е изпратил писмо до заместник- председателя на Народното събрание за съдействие за промяна на категорията на Чирпан.  

ОБЩИНА ЧИРПАН ИМА ГОТОВ  „ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА…
Понеделник, 26 Октомври 2020

ОБЩИНА ЧИРПАН ИМА ГОТОВ „ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 2021-2027 г.” (ПИРО)

Изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО) е регламентирано в Закона за регионалното развитие с неговата редакция от март 2020 година (изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13…

Празник на изкуствата 2020
Сряда, 9 Септември 2020

Празник на изкуствата 2020

Извънредно заседание на Общински съвет
Вторник, 17 Март 2020

Извънредно заседание на Общински съвет

След приключване на заседанието съветниците участваха в обща комисия, на която бяха обсъдени промените в общинските наредби, предложени от кмета на общината, които ще бъдат гласувани на следващо редовно заседание.…

Вторник, 17 Март 2020

Резултати от изследване на водоизточниците за питейна вода на територията на община Чирпан

Резултатите: чешма „Манчов дъб” – водата е годна за пиене; чешма кв.” Западен”- водата е годна за пиене, но има леко повишение на нитратното съдържание; чешма „Студената чешма”- негодна за…

Телефони за връзка с мобилни екипи към Община Чирпан
Вторник, 17 Март 2020

Телефони за връзка с мобилни екипи към Община Чирпан

Важно съобщение COVID-19
Понеделник, 16 Март 2020

Важно съобщение COVID-19

Бюлетин

Абонирайте се и получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от община Чирпан

Следвайте ни в социалните мрежи:
Полезна информация
Полезна информация
Забележителности
Забележителности
Календар на събитията
Календар на събитията
Хранене и развлечения
Хранене и развлечения