Размер на шрифта: A A A
Назад

Новини

Петък, 14 Май 2021

Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

Петък, 5 Март 2021

Община Чирпан проведе заключителна пресконференция „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, по Договор за БФП № BG16M1OP002-1.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма

Вторник, 2 Март 2021

Предстояща заключителна пресконференция по проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, по Договор за БФП № BG16M1OP002-1.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Понеделник, 1 Март 2021

Община Чирпан проведе официална церемония по откриване на изграден обект по проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, по Договор за БФП № BG16M1OP002-1.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма

Вторник, 23 Февруари 2021

Общинска ученическа конференция

  

Понеделник, 22 Февруари 2021

Официално откриване на изграден обект по проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, по Договор за БФП № BG16M1OP002-1.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Вторник, 3 Ноември 2020

За информация на гражданите - Такса битови отпадъци и средства за управление на отпадъците

Във връзка с предложението за определяне на размера на такса за битови отпадъци за 2021година и план -сметка за приходите и необходимите разходи на Община Чирпан за дейностите по управление…

Понеделник, 2 Ноември 2020

Необходимост от промяна на категорията на Чирпан като териториално-административна единица

След направения обстоен анализ на 26.10.2020г. кметът Крачолов е изпратил писмо до заместник- председателя на Народното събрание за съдействие за промяна на категорията на Чирпан.  

Понеделник, 26 Октомври 2020

ОБЩИНА ЧИРПАН ИМА ГОТОВ „ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 2021-2027 г.” (ПИРО)

Изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО) е регламентирано в Закона за регионалното развитие с неговата редакция от март 2020 година (изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13…

Бюлетин

Абонирайте се и получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от община Чирпан

Следвайте ни в социалните мрежи:
Полезна информация
Полезна информация
Забележителности
Забележителности
Календар на събитията
Календар на събитията
Хранене и развлечения
Хранене и развлечения