Размер на шрифта: A A A
Назад

Обществени поръчки архив 2012

Петък, 21 Декември 2012

„Изпълнение на строително-монтажни работи” в рамките на проект„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип - град Чирпан” - ПРИКЛЮЧЕНА

Открита процедура за избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи в рамките на проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип-град Чирпан”, ДБФП №.. BG161PO001/1.1-12/2011/012 по схема за…

Петък, 21 Декември 2012

”Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане” за проект„Изграждане на ЦНСТ-град Чирпан” - ПРИКЛЮЧЕНА

Обявление на Община Чирпан за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане” за проект„Изграждане на Център за настаняване от…

Понеделник, 26 Ноември 2012

Доставка на оборудване и обзавеждане за "Музеен ансамбал "П.К.Яворов"

Обявление на Община Чирпан за открита процедура за възлагане на обществена шпоръчка с предмет "Доставка на обурудване и обзавеждане за "Музеен ансамбал "П.К.Яворов", финансиран по оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013.

Вторник, 16 Октомври 2012

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9

Ремонт на път SZR 1226 - Винарово – Могилово, Община Чирпан от км 4+500, до км 12+200.

Сряда, 10 Октомври 2012

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 8

„Зимно поддържане, снегопочистване, опясъчаване на заледени участъци,осигуряване на проходимост при зимни условия на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Чирпан – 2012 г.- 2013 год.”

Петък, 28 Септември 2012

Публична покана „Изпълнение на независим одит”

Публична покана за „Изпълнение на независим одит” по проект „Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов”” в изпълнение на Договор №. BG161PO001/3.1-03/2010/029 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално…

Вторник, 14 Август 2012

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 7

Избор на изпълнител на дейности по публичност и визуализация по проект „Ремонт и обновяване на образователни институции в Община Чирпан” в изпълнение на договор BG161PO001/1.1-01/2007/067 за предоставяне на безвъзмездна финансова…

Понеделник, 6 Август 2012

„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип-град Чирпан”(Прекратена на 02.11.2012г.)

Открита процедура за избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи в рамките на проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип-град Чирпан”, ДБФП №.. BG161PO001/1.1-12/2011/012 по схема за…

Бюлетин

Абонирайте се и получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от община Чирпан

Следвайте ни в социалните мрежи:
Полезна информация
Полезна информация
Забележителности
Забележителности
Календар на събитията
Календар на събитията
Хранене и развлечения
Хранене и развлечения