Размер на шрифта: A A A
Назад

Oбявява във връзка с изпълнение на процедура за подбор на кандидати за избор на персонал за управление и функциониране на услугите, предоставяни в „Център за ранна интервенция на уврежданията”

Община Чирпан публикува обявява във връзка с изпълнение на процедура за подбор на кандидати за избор на персонал за управление и функциониране на услугите, предоставяни в „Център за ранна интервенция на уврежданията”, утвърдена от Кмета на Община Чирпан.

Проекта ще се изпълнява от Община Чирпан в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.003-0012-С01, проект „Бъдеще за децата на Община Чирпан”, финансиран по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” по Програма  „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., обявява подбор на кандидати за избор на посочените длъжности на база необходимите квалификация и опит.

 Дейностите по проекта са обособени в Специфична цел 2 и Специфична цел 3:

 • Специфична цел 2 (СЦ 2) „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“
 • Специфична цел 3 (СЦ 3) Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивидуални грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи

Кандидатите могат да подадат своите документи за следните длъжности:

 • Хигиенист по Специфична цел 2 (СЦ 2)  и Специфична цел 3 (СЦ 3);
 • Социален работник 1 по Специфична цел 2 (СЦ 2)  и Специфична цел 3 (СЦ 3);
 • Социален работник 2 по Специфична цел 3 (СЦ 3);
 • Медиатор 1 по Специфична цел 3 (СЦ 3);
 • Медиатор 2 по Специфична цел 2 (СЦ 2)  и Специфична цел 3 (СЦ 3);
 • Специален педагог по Специфична цел 3 (СЦ 3);
 • Психолог по Специфична цел 2 (СЦ 2) и Специфична цел 3 (СЦ 3);
 • Логопед по Специфична цел 3 (СЦ 3);
 • Акушерка по Специфична цел 2 (СЦ 2) и Специфична цел 3 (СЦ 3);
 • Рехабилитатор по Специфична цел 3 (СЦ 3);
 • Педиатър по Специфична цел 2 (СЦ 2)  и Специфична цел 3 (СЦ 3);

Повече информация можете да намерите тук                                         

 

15:23, 15 Ноември 2023

Бюлетин

Абонирайте се и получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от община Чирпан

Следвайте ни в социалните мрежи:
Полезна информация
Полезна информация
Забележителности
Забележителности
Календар на събитията
Календар на събитията
Хранене и развлечения
Хранене и развлечения