Размер на шрифта: A A A
Назад

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

№ по ред Регистрационен номер Наименова- ние [1] Адрес Предмет на дейност [2] Срок [3] Представени идеални части в % от етажната собственост Членове на управителния съвет (имена, адрес, електронна поща) Начин на представител- ство [4]

[1] Посочва се наименованието на сдружението съгласно споразумението за създаване на сдружение на собствениците (съгласно чл. 27, ал. 4, т. 2 ЗУЕС задължително съдържа името на населеното място, пълен административен адрес, а в градовете с районно деление наименованието на сдружението съдържа и името на района).

[2] Посочва се предметът на дейност, за който е учредено сдружението, съгласно споразумението за създаване на сдружение на собствениците.

[3] Посочва се срокът, за който е учредено сдружението, съгласно споразумението за създаване на сдружение на собствениците.

[4] Начинът на представителство, което може да бъде: само заедно, заедно и поотделно или винаги определен брой членове заедно, се определя със споразумението за създаване на сдружение на собствениците.

Последна промяна: 17 Август 2022
Полезна информация
Полезна информация
Забележителности
Забележителности
Календар на събитията
Календар на събитията
Хранене и развлечения
Хранене и развлечения