Размер на шрифта: A A A
Назад

Стратегии, планове и програми

Програма за управление на Ивайло Иванов Крачолов Кмет на Община Чирпан мандат 2023-2027 г.

Политика по качество, по околна среда, мрежова сигурност и сигурност на информацията на Община Чирпан

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2023 г.

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2025 ГОДИНА

Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на община Чирпан

„ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 2021-2027 г.” (ПИРО)

Отчет за изпълнение на заложени приоритети за първата и втората година по програмата за управление на Кмета за мандат 2019-2023 г.

Отчет за първото шестмесечие от програмата за управление на Ивайло Иванов Крачолов Кмет на Община Чирпан мандат 2019-2023 г.

Програма за управление на Ивайло Иванов Крачолов Кмет на Община Чирпан мандат 2019-2023 г.

Стратегия за управление на общинската собственост на Община Чирпан за мандат 2019-2023 г.

Дългосрочна програма за насърчаване на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 - 2029 г.

Програма на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г.

Програма на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г.

Програма на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г.

Програма на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г.

Програма за реализация на План за развитие на община Чирпан за периода 2014-2020 г.

Общински план за развитие на Община Чирпан 2014-2020 г.

Програма за енергийна ефективност на Община Чирпан за периода 2017-2020 г.

Годишен отчет за 2023 г. за изпълнението на програмите за енергийната ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за 2022 г. за изпълнението на програмите за енергийната ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за 2021 г. за изпълнението на програмите за енергийната ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на програмите за енергийната ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за 2019 г. за изпълнението на програмите за енергийната ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2017-2020 г.

Статут на звено за вътрешен одит в Община Чирпан

Отчет за изпълнението на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2021 г. и състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2021 г.

Отчет за изпълнението на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 г. и състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2020 г.

Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на препоръката на съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда

Актуализирана политика на Община Чирпан по качеството и околната среда

Програма за управление на отпадъците 2017-2020

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Чирпан

Бюлетин

Абонирайте се и получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от община Чирпан

Следвайте ни в социалните мрежи:
Полезна информация
Полезна информация
Забележителности
Забележителности
Календар на събитията
Календар на събитията
Хранене и развлечения
Хранене и развлечения