Размер на шрифта: A A A
Назад

Търг ОПФ ниви 21.03.2023, 28.03.2023 и 04.04.2023

Община Чирпан, на основание Заповед №РД-09-159/23.02.2023 год. на Кмета на Община Чирпан, открива публичен търг с явно наддаване за отдаване на общинска земеделска земя  (ниви) под  наем за едногодишни полски култури на площ в размер по землища, както следва:

 

Землище

НТП

Обща площ

Чирпан

Ниви

37.509 дка

Винарово

Ниви

8.153 дка

Държава

Ниви

13.101 дка

Златна Ливада

Ниви

13.145 дка

Могилово

Ниви

97.294 дка

Рупките

Ниви

1.309 дка

Свобода

Ниви

10.494 дка

Средно Градище

Ниви

38.713 дка

Целина

Ниви

8.431 дка

Ценово

Ниви

24.439 дка

Яздач

Ниви

11.819 дка

Стоян Заимово

Ниви

0.902 дка

Димитриево

Ниви

10.229 дка

                                    

 

             Съгласно приложение: СПРАВКА 1

             Начална тръжна цена- 31.00лв/дка за година

             Депозит за участие в търга – равен на началната тръжна цена на съответния имот, съгласно приложение: СПРАВКА 1.

             Срок за отдаване под наем 5 (пет) стопански години.

            Търгът  ще  се проведе в голямата зала на Община Чирпан на 21.03.2023г. от 10.00 часа.

   Цена на тръжната документация – 10.00 лева.

              Тръжната документация, която се предоставя от Община Чирпан трябва да съдържа:

  1. Заявление по образец.
  2. Условия за участие.
  3. Декларация за запознаване с тръжната документация и за извършен оглед на имотите.
  4. Проекто-договор за наем.

              Закупуването на комплект тръжни книжа се извършва в брой на касата в „Общински център за услуги и информация”.

              Внасянето на депозита се извършва в брой на касата в „Общински център за услуги и информация или по банков път.

               IBAN BG 58CECB97903347266700 – „ЦКБ” АД  BIC CECBBGSF

               Краен срок за приемане на заявления за участие – до 17.00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на търга, в деловодството на Общината в „Общински център за услуги и информация”.

                В случай, че за имотите не се проведе обявения търг – следващи дати за провеждане са: 28.03.2023 г. и  04.04.2023 г. при същите условия както за първия търг.

Със списъка на имотите за отдаване под наем кандидатите могат да се запознаят на информационното табло на първия етаж на сградата на общината или стая №53

               За справки – тел. 0416/9-96-53, 0416/9-96-45.

               Кмет на община Чирпан  (п) ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ  

10:30, 1 Март 2023

Бюлетин

Абонирайте се и получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от община Чирпан

Следвайте ни в социалните мрежи:
Полезна информация
Полезна информация
Забележителности
Забележителности
Календар на събитията
Календар на събитията
Хранене и развлечения
Хранене и развлечения