Размер на шрифта: A A A
Назад

Детска градина "Калина Малина"

Детска градина

Детска градина "Калина Малина" е открита през 1966 г. Намира в кв."Янко Иванов". Педагогическото взаимодействие с децата се осъществява от квалифицирани педагогически специалисти с помощта на помощник-възпитатели. То се реализира в партньорство с родителите, съобразно възрастовите и индивидуални особености на децата.

В детската градина се предлага широка образователна програма, включваща: български език и литература; математика; околен свят; изобразително изкуство; музика; конструиране и технологии; физическа култура. Създават се условия за цялостно развитие на детската личност и придобиване на съвкупност от компетентности- знания, умения и отношения,необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. Наред с това, децата имат възможност да се занимават с допълнителни дейности : английски език, народни и спортни танци.

Предметно-дидактичната среда във всички групи на детската градина е:

  • вариативна и мобилна;
  • интересна и привлекателна;
  • развиваща и стимулираща;
  • гарантираща възможности за избор;
  • съобразена с конкретното образователно съдържание за деня.

 


Адрес: гр.Чирпан, ул. "Антон Иванов" № 14
Директор: Росинка Божкова

Тел.: 0416/93119
e-mail: cdg4irpan1@abv.bg


Файлове:

Бюлетин

Абонирайте се и получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от община Чирпан

Следвайте ни в социалните мрежи:
Полезна информация
Полезна информация
Забележителности
Забележителности
Календар на събитията
Календар на събитията
Хранене и развлечения
Хранене и развлечения