Размер на шрифта: A A A
Назад

Детска градина "Слънце"

Детска градина

Детска градина ,,Слънце” в град Чирпан е създадена през 1950 година. Тя е наследник на първата предучилищна група,открита през 1947 година. В основата на дейността на колектива е залегнала идеята чрез взаимодействие със семейството и обществото за възпитание на децата в дух на традиционни и общочовешки ценности. За обучението и възпитанието на децата се грижи екип от квалифицирани педагогически специалисти, медицинска сестра и помощно обслужващ персонал.

ДГ "Слънце” предлага целодневна организация на обучение, включваща основни и допълнителни форми на обучение, различни видове игри, народни танци, спортни танци, ранно чуждоезиково обучение. Образователният процес е съобразен с ДОИ/Държавните образователни изисквания/за предучилищна подготовка, с Конвенцията правата на детето и Закона за закрила на детето. Ежедневно се реализират ситуации по следните образователни направления: БЕЛ, Математика, Околен свят, Музика, Изобразително изкуство, Физическа култура, Конструиране и технологии. Всекидневно се създават условия за образование и възпитание на децата, като се съхранява тяхната идентичност и се развива творческият им потенциал. В своята работа екипът ползва добрите български образователни традиции, но непрекъснато се търсят новости, за да се даде на децата базисна подготовка за училищно образование и да се подготви детската личност за предизвикателствата на бързо променящата се среда.

 


Адрес: гр.Чирпан, ул. "Георги Димитров" № 87
Директор: Милена Димова

Тел.: 0416/ 93413
e-mail: cdg4irpan3@abv.bg


Файлове:

Бюлетин

Абонирайте се и получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от община Чирпан

Следвайте ни в социалните мрежи:
Полезна информация
Полезна информация
Забележителности
Забележителности
Календар на събитията
Календар на събитията
Хранене и развлечения
Хранене и развлечения