Размер на шрифта: A A A
Назад

Директори на дирекция

Петър Танев Танев

Директор дирекция “МДТ и Екология” Община Чирпан

Роден на 27.10.1970 г. в гр. Чирпан. Завършил средното си образование през 1988 г. в СОУ “Пейо Крачолов Яворов” гр. Чирпан. Завършва висше образование в Технически университет - София през 1995 г. - Машинен инженер, специалност "Техника и технология на текстила и облеклото". От 1995 г. до 1996 г. работи във “Витоша”АД София. От 1997 г. до 2009 г. работи в завод “Чарита”  гр. Чирпан. От 2009 г. до 2016 г. работи в Община Братя Даскалови на длъжност ст. експерт "Програми и проекти". От 2016 г. до 2020 г. работи в Община Чирпан на длъжност директор дирекция "АПОФСД". От 2020 г. до сега работи в Община Чирпан на длъжност директор дирекция "МДТ и Екология".

Електронна поща: direktor_oa@chirpan.bg

 

 

Ангелина Спасова Паскалева

Директор дирекция “Образование, култура, социални и младежки политики и туризъм” Община Чирпан

Родена в гр. Чирпан. Средното си образование завършва  в родния си град , Хуманитарен профил в СОУ “Пейо Крачолов Яворов”. Магистър, специалност "Славянска филология” от ПУ ”Паисий Хилендарски” гр. Пловдив. Притежава удостоверения за завършен курс : "Организация на образователния процес”, "Приобщаващо образование”, "Тероризъм – заплаха на човешката сигурност”, "Мерки на училищата”, "Ефективност на целодневната организация на обучение при учениците от начален и прогимназиален етап”, "Базови и специфични компютърни умения”. Има придобита професионална квалификация "Английски език”. Работи последователно, като учител в ОУ "Васил Левски” гр. Чирпан, ПТГ гр. Чирпан и ОУ "Кирил и Методий” с. Свобода. От 06.01.2019 година е назначена за старши експерт "Образование" в Община Чирпан. От март същата година, след конкурс, заема длъжност Директор  дирекция "Образование, култура, социални и младежки политики и туризъм”

Електронна поща: obrazovanie@chirpan.bg

 

Владимир Вътев Вътев  

Директор дирекция “Финансово-счетоводна дейност, бюджет и човешки ресурси и управление на собствеността” Община Чирпан

Роден на 15 юни 1974 г. в гр. Чирпан. През 1998 г. е завършил висшето си образование в Технически университет – Габрово, степен „Магистър”, специалност „Индустриален мениджмънт”. През периода  февруари 2000 г. – септември 2001 г. е работил последователно в Бюро по труда – Чирпан /специалист по посреднически услуги по заетостта/, „Мелинвест холдинг” - база Чирпан /отчетник-фактурист/ и Общинска служба за социално подпомагане – с. Бр. Даскалови /социален работник/. От 10.09.2001 г. е държавен служител в Община Чирпан и е заемал длъжностите: Гл. експерт „Общинска собственост”, Гл. експерт „Общинска собственост и обществени поръчки”, Началник сектор „Управление на собствеността”, Началник отдел „Общинска собственост, снабдяване и поддръжка”, Началник отдел „Общинска собственост, европейски програми и проекти”. От началото на 2020 г. до настоящия момент е Директор на дирекция „Финансово-счетоводна дейност, бюджет и човешки ресурси и управление на собствеността”. Женен, с две деца.  

Електронна поща: obsob@chirpan.bg

 

Антон Димов Атанасов

Директор дирекция “Гражданска регистрация, административно обслужване на населението и отбранително мобилизационна подготовка” Община Чирпан

Роден 1969 година в Чирпан, където завършва средното си образование в СУ „П.К.Яворов”. През 2000 г. завършва Стопанска академия „Д.А.Ценов” гр. Свищов, специалност „Счетоводство и контрол”, степен - магистър по банково счетоводство. До 1996 г. е работил като фотограф на свободна практика, а от 1997 до 2003 г. е  компютърен специалист в местния телевизионен канал на „Верея кабел”. От 2004-2009 г. е системен администратор на компютърната мрежа на Община Чирпан. От 2009-2019 г. е началник отдел „Административни услуги” в Община Чирпан. От 2019 г. до този момент е директор на дирекция „Гражданска регистрация, административно обслужване на населението и отбранително мобилизационна подготовка” (ГРАОНОМП).

Електронна поща: grao@chirpan.bg

 

Светла Тодорова Дончева 

Директор дирекция “Европейски програми и проекти, Териториално и селищно устройство и Инвеститорски контрол” Община Чирпан

Родена в град Чирпан. Завършва средно специално образование в Търговската гимназия гр. Стара Загора. През 2003 година придобива бакалавърската си степен в Икономически университет – Варна, специалност “Икономика на строителството”. През 2005 година придобива образователно – квалификационна степен „Магистър” по специалност „Икономика и управление на недвижимата собственост”. От 2004 година до момента е служител на Община Чирпан, като преминава през всички нива в йерархичната структура на Общината, от младши специалист “Външно финансиране” (2004-2008), Главен експерт “Външно финансиране” (юли-декември 2008 г.), Началник сектор „Външно финансиране” (2008-2010 г.), Началник отдел „Инвестиции и контрол” (2010-2012 г.), Главен експерт „Европейски програми и проекти” (2012-2020 г.) . От 13.03.2020 г. заема длъжност  Директор дирекция „Европейски програми и проекти, Териториално и селищно устройство и Инвеститорски контрол”. През годините е преминала редица специализации и квалификации на Софийски университет, Икономически университет – Варна, Варненски свободен университет и  множество професионални обучителни организации в областта на разработването, управлението и отчитането на проекти, публични финанси, контролни функции на общините и други.

Електронна поща: epp-tsu-ik@chirpan.bg

Бюлетин

Абонирайте се и получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от община Чирпан

Следвайте ни в социалните мрежи:
Полезна информация
Полезна информация
Забележителности
Забележителности
Календар на събитията
Календар на събитията
Хранене и развлечения
Хранене и развлечения