Размер на шрифта: A A A
Назад

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели на мандат 2024-2028 г. за Районен съд – Чирпан

       На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/, Временната комисия за избор на съдебни заседатели за мандат 2024-2028 г. за Районен съд – Чирпан, избрана с решение № 676 / 23.06.2023 г. на Общински съвет – Чирпан, публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ.

  1. Мария Ганчева с вх. № 12-00-13 / 05.07.2023 г.
  2. Радка Илиева с вх. № 12-00-15 / 31.07.2023 г.
  3. Радостина Тотева с вх. № 12-00-19 / 02.08.2023 г.
  4. Мария Халачева с вх. № 12-00-20 / 03.08.2023 г.
  5. Манчо Тонев с вх. № 12-00-21 / 03.08.2023 г.
  6. Ваня Петрова с вх. № 12-00-31 / 09.08.2023 г.

       Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 31.08.2023 г., от 09:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Чирпан, в сградата на Община Чирпан, пл. „Съединение” № 1, ет. 1, по реда на подаване на заявленията.

       Съгласно чл. 68а, ал. 2 от ЗСВ не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Чирпан становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

Костадин Кабаков,

Председател на временната комисия

Файлове:

13:48, 16 Август 2023

Бюлетин

Абонирайте се и получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от община Чирпан

Следвайте ни в социалните мрежи:
Полезна информация
Полезна информация
Забележителности
Забележителности
Календар на събитията
Календар на събитията
Хранене и развлечения
Хранене и развлечения