Размер на шрифта: A A A
Назад

Състав на постоянни комисии

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ.

Председател: Ивелина Русева Ганчева с ресор «Наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта»

Зам.-председател: Вълчо Николов Николов с ресор «Култура и вероизповедание»

Зам.-председател: Калчо Славчев Василев с ресор «Здравеопазване и социална политика»

 Членове:

1. Пенка Стайкова Василева

2. Галя Генова Глухкина

3. Рафаил Вели Вели

4. Данко Рашев Иванов

5. Асен Филипов Йовчев

6. Виктор Добринов Вълков

7. Георги Тодоров Николаев

 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Председател: Виктор Добринов Вълков с ресор «Териториално и селищно устройство, имоти»

Зам.-председател: Вълчо Николов Николов с ресор «Ред и сигурност, транспорт и благоустрояване»

Зам.-председател: Рафаил Вели Вели с ресор «Опазване на околната среда, земеделие и гори»

Членове:

1. Ивелина Русева Ганчева

2. Асен Филипов Йовчев

3. Данко Рашев Иванов

4. Пенка Стайкова Василева

5. Зарко Атанасов Иванов

6. Георги Тодоров Николаев

7. Калчо Славчев Василев

 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПО ЧЛ.90, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА.

Председател:  Костадин Данчев Кабаков с ресор «Правни въпроси»

Зам.-председател: Васил Георгиев Донев с ресор «Контрол по изпълнение решенията на общинския съвет»

Зам.-председател: Георги Иванов Иванов с ресор «Противодействие на корупцията, установяване и разкриване на конфликт на интереси по чл.90, ал.2, т.3 от Закона за противодействие на корупцията»

Членове:

1. Иван Валентинов Дойчинов

2. Камен Ивов Мартинов

3. Ангел Митев Димитров

4. Борис Георгиев Димитров

5. Николай Стефанов Петков

6. Иван Генков Илиев

 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ.

Председател: Васил Георгиев Донев с ресор «Бюджет и финанси»

Зам.-председател:  Георги Иванов Иванов с ресор «Стопанска и инвестиционна политика»

Зам.-председател: Ангел Митев Димитров с ресор «Усвояване на средства от еврофондове и външни източници»

 Членове:

1. Иван Валентинов Дойчинов

2. Зарко Атанасов Иванов

3. Камен Ивов Мартинов

4. Костадин Данчев Кабаков

5. Борис Георгиев Димитров

6. Николай Стефанов Петков

7. Иван Генков Илиев

Бюлетин

Абонирайте се и получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от община Чирпан

Следвайте ни в социалните мрежи:
Полезна информация
Полезна информация
Забележителности
Забележителности
Календар на събитията
Календар на събитията
Хранене и развлечения
Хранене и развлечения