Размер на шрифта: A A A
Назад

Предложения за решения за заседание №5 на Общински съвет - Чирпан, което ще се проведе на 19.01.2024 г.

Файлове:

Поемане на краткосрочен дълг – временен безлихвен заем от централния бюджет па реда на чл. 103, ал.1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ)

Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект „Газоснабдяване на Община Чирпан”

Предоставяне на безплатни погребални услуги

Изменение и допълнение на Програмата за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на община Чирпан

Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Чирпан, предоставени за управление на ТП ДГС – Чирпан за 2024 г.

Одобряване на партньорство по проект „Повишаване на капацитета на служителите на агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ – Компонент 1 за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027

Даване на съгласие и мандат на представителят на Община Чирпан в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се” на извънредното неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, което ще се проведе на 14.02.2024 г.

13:35, 15 Януари 2024

Бюлетин

Абонирайте се и получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от община Чирпан

Следвайте ни в социалните мрежи:
Полезна информация
Полезна информация
Забележителности
Забележителности
Календар на събитията
Календар на събитията
Хранене и развлечения
Хранене и развлечения