Размер на шрифта: A A A
Назад

Проекти на наредби

Петък, 11 Ноември 2022

Приемане на правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор, с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 11.11.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по…

Петък, 11 Ноември 2022

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30- дневен срок, считано от 11.11.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №…

Понеделник, 24 Октомври 2022

Наредба за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Понеделник, 24 Октомври 2022

Уведомление за такса битови отпадъци за 2023 г.

 

Четвъртък, 18 Август 2022

Приемане на нова Наредба № 20 изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на територията на община Чирпан.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 18.08.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на нова Наредба № 20 изграждане, стопанисване и опазване на…

Петък, 12 Август 2022

Изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Чирпан.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 12.08.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за спиране,…

Петък, 12 Август 2022

Изм. и доп. на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 12.08.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните…

Вторник, 26 Юли 2022

проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на столетници на територията на община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 26.07.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17…

Вторник, 26 Юли 2022

Наредба № 19 за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 26.07.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на нова Наредба № 19 за управление и разпореждане с…

Бюлетин

Абонирайте се и получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от община Чирпан

Следвайте ни в социалните мрежи:
Полезна информация
Полезна информация
Забележителности
Забележителности
Календар на събитията
Календар на събитията
Хранене и развлечения
Хранене и развлечения