Размер на шрифта: A A A
Назад

Проекти на наредби

Петък, 12 Август 2022

Изм. и доп. на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 12.08.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните…

Вторник, 26 Юли 2022

проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на столетници на територията на община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 26.07.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17…

Вторник, 26 Юли 2022

Наредба № 19 за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 26.07.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на нова Наредба № 19 за управление и разпореждане с…

Петък, 10 Юни 2022

Проект за изменение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30– дневен срок, считано от 10.06.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбатаза условията, реда и критериите за финансово подпомаганена…

Вторник, 31 Май 2022

Наредба №18 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Чирпан и издаване на сертификати клас В

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 31.05.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на нова Наредба № 18 занасърчаваненаинвестициитесобщинскозначение вобщинаЧирпанииздаваненасертификатикласВ. Предложения могат да бъдат…

Сряда, 23 Февруари 2022

Проект за изм. на Наредбата за опред. и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 23.02.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и…

Сряда, 12 Януари 2022

Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Чирпан.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 12.01.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и…

Четвъртък, 16 Декември 2021

Проект за изм. на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 16.12.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и…

Вторник, 30 Ноември 2021

Изменение и доп. на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 30.11.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните…

Бюлетин

Абонирайте се и получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от община Чирпан

Следвайте ни в социалните мрежи:
Полезна информация
Полезна информация
Забележителности
Забележителности
Календар на събитията
Календар на събитията
Хранене и развлечения
Хранене и развлечения