Размер на шрифта: A A A
Назад

Проекти на наредби

Сряда, 13 Януари 2021

Приемане на Наредба за изменение и доп. на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 13.01.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните…

Сряда, 18 Ноември 2020

Проект за приемане на правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете на територията на община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30- дневен срок, считано от 17.11.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на Правилник за реда и условията за отпускане на…

Вторник, 17 Ноември 2020

Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 17.11.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането…

Сряда, 11 Ноември 2020

Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Чирпан.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 11.11.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци…

Петък, 6 Ноември 2020

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 06.11.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането…

Четвъртък, 22 Октомври 2020

Предложение за такса битови отпадъци за 2021

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на…

Вторник, 6 Октомври 2020

Изм. и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация (мандат 2019-2023 г.)

На заинтересованите лица се предоставя 14 - дневен срок, считано от 06.10.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността…

Вторник, 18 Август 2020

Наредба № 14 за устройството и управлението на гробищните паркове, обредните зали и параклиси в тях на територията на община Чирпан.

На заинтересованите лица се предоставя 30 - дневен срок, считано от 18.08.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за нова Наредба № 14 за устройството и управлението на…

Петък, 14 Август 2020

Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация (мандат 2019-2023 г.)

На заинтересованите лица се предоставя 30- дневен срок, считано от 14.08.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на…

Бюлетин

Абонирайте се и получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от община Чирпан

Следвайте ни в социалните мрежи:
Полезна информация
Полезна информация
Забележителности
Забележителности
Календар на събитията
Календар на събитията
Хранене и развлечения
Хранене и развлечения