Размер на шрифта: A A A
Назад

Важна информация и условия за използване

Зелена зона Вторник, 4 Април 2023

През месец юни 2022 г. Община Чирпан въведе режим на кратковременно платено паркиране за леки автомобили, с допустима максимална маса до 2,5  тона и на микробуси до 22 пътнически места в град Чирпан. Информация за допустимата максимална маса на МПС можете да намерите в Свидетелството за регистрация част I (гръб - голям талон) унифициран код F.2.

Новият режим е във връзка с приетата Наредба № 7 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Чирпан с Решение № 76/26.03.2020 г. на Общинския съвет.

Решението определя  границите, обхвата и паркоместата за кратковременно платено паркиране в „Зелена зона“ в работни дни от 08:00 часа до 17:00 часа.

 

„Зелена зона“ (определена с Решение № 195/30.10.2020 г.):

• Южно от сградата на Община Чирпан;

• Западно от сградата на Община Чирпан;

• По северното платно на бул. “Георги Димитров“;

• По южното платно на бул. “Георги Димитров“;

• По източното платно на ул. “Янко Иванов“;

• По западното платно на ул. “Янко Иванов“;

• Южно от сградата на хотел „Чирпан“ и

• Западно от Търговски център „Самара“.

 

● Заплащането в зоните става:

► с билет от инкасатор;

► чрез изпращане на кратко текстово съобщение от мобилен номер (SMS);

► чрез таксуване от паркинг-автомат;

► с карта/пропуск, издадена от Община Чирпан;

● За  хора с увреждания – с карти – безплатно;

● За електромобили  – с карти – безплатно;

 

● Цената за кратковременно паркиране или престой на ППС/МПС:

 

1. Чрез предварително закупен от водача билет

2. Tаксуване от паркинг-автомат – 0,50 лева за всеки започнати 30  минути.

2. Чрез SMS на номер 13416. Времетраенето на кратковременното паркиране с изпратен SMS е не по-малко от 1 час. С един SMS се заплаща 1 лев за 1 час престой в зоната за платено паркиране. Съдържанието на SMS трябва да възпроизвежда буквално съдържанието на държавния регистрационен номер на автомобила.

         Пример: СТ1111СЗ - правилно; ST1111SZ - неправилно.

 

■ За платено паркиране на ППС/МПС в „Зелена зона“, без ограничение на времето за престой се заплаща следната цена на услугата:

- за лица с постоянен или настоящ адрес в „Зелена зона” – 50 (петдесет) лева на година за първо ППС/МПС в домакинството и 100 (сто) лева за всяко следващо ППС в домакинството, платими на две равни вноски;

- за лица с постоянен или настоящ адрес извън „Зелена зона” – 100 (сто) лева на година за първо ППС/МПС в домакинството и 150 (сто и петдесет) лева за всяко следващо ППС/МПС в домакинството, платими на две равни вноски.

■ За платено паркиране на ППС/МПС - „Служебен абонамент” в границите на „Зелена зона” се заплаща цена на услугата в размер на 150 (сто и петдесет) лева на година.

■ За платено паркиране на ППС/МПС на индивидуално обозначено преференциално паркомясто в границите на „Зелена зона“ за престой 24 часа в денонощие, се заплаща цена на услугата 350 (триста и петдесет) лева на година.

■ За издаване на годишен пропуск на юридически лица, зареждащи търговски обекти и обслужващи банки в „Зелена зона“ или извършващи товаро-разтоварни работи в централна градска част, се заплаща цена на услугата в размер на 20 лева.

■ Извън границите на „Зелена зона” се допуска режим на платено паркиране за юридически лица и лица със свободни професии - „Служебен абонамент”. Заплаща се цена на услугата в размер на 100 (сто) лева на година.

 

◄ Цените са определени съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Чирпан, приета от Общинския съвет през 2004 г. и променяна през годините. Наредбата може да видите в секция Наредби

♦ Принудителни мерки при неправилно паркиране:

■ За принудително задържане, чрез техническо средство „скоба“ на неправилно паркирани ППС/МПС в границите на зоните за платено паркиране определени по реда на чл. 30, ал. 2 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Чирпан се заплаща цена в размер на 20 (двадесет) лева.

 

Номер за освобождаване на ППС от техническо средство „скоба“ - 0886 66 04 16 – цена на разговора спрямо тарифния план.

 

Важно:

□ Поставянето на „скоба” може да се извършва само от длъжностни лица от звено на общината, определени със заповед на кмета на община Чирпан.

□ Конструкцията на „скобата” и начина на поставянето й са такива, че да не нанасят повреда на ППС.

□ Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването ѝ от други лица, освен от служители на звеното.

* На собственик или ползвател на МПС, който в нарушение на Наредба № 7 частично или цялостно повреди или нерегламентирано демонтира средство за блокиране на колелото на автомобил - „скоба“ се налагат глоби в размер от 100 (сто) до 200 (двеста) лева.

□ На страничното стъкло от страната на водача на блокирания автомобил се поставя съобщение, че ППС е принудително задържано и указания за реда за освобождаването му.

□ За принудителното задържане със „скоба” водачът на ППС заплаща разхода по прилагането на техническото средство, както и таксата за престой.

□  Разходите се заплащат на мястото на блокиране на ППС, при неговото освобождаване и се събират от служители на общинското звено.

Повече по темата: Режим на кратковременно платено паркиране, вижте Наредба №7 в секция Наредби

 

Информация и освобождаване на МПС при принудително задържане със „скоба” моля потърсете най-близкия контрольор за съдействие или позвънете на телефонен номер 088 666 0416 от 08:00 до 17:00 ч. в работни дни.

 

Друга информация и разяснения 0416/99661 от 08:00 до 17:00 ч. в работни дни.

 

Файлове:

15:48, 4 Април 2023

Бюлетин

Абонирайте се и получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от община Чирпан

Следвайте ни в социалните мрежи:
Полезна информация
Полезна информация
Забележителности
Забележителности
Календар на събитията
Календар на събитията
Хранене и развлечения
Хранене и развлечения